صفحه اول سفارش تماس English


بدون شک، جوان استيل امروزه در زمره بزرگترین و مهمترین تامین کنندگان کالا و خدمات مرتبط با فولاد های تخصصی در منطقه خاورمیانه است. بطور کل، آنچه مارا به این مهم نایل گردانیده، عبارتست از داشتن یک دیدگاه متعالی و جهان شمول،برخورداری از مفاهیم مدیریت کیفیت جامع در سرتاسراجزای مجموعه ، تواناییهای پولی و مالی مناسب ، تخصص گرایی در هسته های مدیریتی و فنی ، برخورداری از شبکه های توزیع و مصرف جهانی و نیزآشنایی با نیاز های واقعی مصرف کنندگان نهایی. ... [ بيشتر بدانيد ]

Nitriding steel, Now available!
[ 2007-07-18 ]
1.8509 as a roundbar in wide range is now available in stock from 20 to 300 mm
[ More News]

بواسطه رشد فراگير و وسعت فعاليت شرکت جوان استيل موقعيت های شغلی مناسبی برای جوانان و متخصصين اين رشته ايجاد می شود. اگر شما هم جويای استخدام در جوان استيل می باشيد فرم استخدام را پر کنيد... [ فرم استخدام ]
..
Created by : TipTopLand